LADISLAV SUTNAR, SHAPES II

publikace Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara

dtp | sazba, úprava obrazových podkladů, předtisková příprava