Ex:Graphicis

kniha Vladimíra Suchánka, výběr z grafické tvorby

dtp | sazba, sken litografií, retuš, předtisková příprava