CZECH GLASS, 2018

odborná a rozsáhlá kniha o českém skle, anglická mutace

dtp | sazba, retuš fotografií, předtisková příprava