ČESKÉ SKLO, 2018

odborná a rozsáhlá kniha o českém skle, česká mutace

dtp | sazba, retuš fotografií, předtisková příprava